Použitie
Kábel je určený pre pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch,
v zemi, v betóne.

Technické parametre
Kábel AYY-J 120mm2, žltozelený
-elektrické vlastnosti
-----------------------------------------------------------------------------
Počet a prierez žíl                       1x120mm2
Tvar jadra                           RM
Činný odpor pri 20°C                      0.443Ω/km
Zaťažiteľnosť na vzduchu                    239A
Zaťažiteľnosť v zemi                      253A

-mechanické vlastnosti
-----------------------------------------------------------------------------
Počet a prierez žíl                       1x120mm2
Tvar jadra                           RM
Menovitá hrúbka izolácie                    1.4mm
Menovitá hrúbka plášťa                     1.8mm
Priemer inf.                          19mm
Hmotnosť inf.                          557kg/km
Polomer ohybu                          15xD
Technický popis
Kábel AYY-J 120mm2, žltozelený
-----------------------------------------------------------------------------
Menovité napätie U0/U                      600/1000V
Skúšobné napätie                        4kV
Minimálna dovolená prevádzková teplota jadra          -20°C
Maximálna dovolená prevádzková teplota jadra          +70°C
Najmenšia teplota pri montáži a manipulácii           -5°C
Maximálna prevádzková teplota pri skrate            +160°C 
UV stabilita                          áno 
Skúšky v podmienkach požiaru                  EN 60332-1-2
Ďalšie informácie
Vodič je vyrobený podľa ČSN EN 60332-1-2; IEC 60332-1; VDE 0482 T332-1-2

Vodič je vyrobený podľa ÖVE K 23, K 603, HD 603 S1, DIN EN 60228, HD 308 S2
Štandardne dodávané na káblových bubnoch.

Popis obrázku:
1. hliníkové jadro
2. izolácia PVC
3. plášť PVC