Použitie
Používa sa ako prepoj na NN strane vnútorných trafostaníc
farba izolácie: čierna
číslo SAP:1948
Technické parametre
NN kábel jednožilový (CHBU) 240mm2 

Označenie výrobcu: TF Kable 3 1-CHBU(prierez)(rok)
- menovité napätie Uo/U               0,6/1 kV
- max. prípustná skratová teplota          +250 °C
- max. teplota vodiča                +90 °C
- min. teplota pokládky               -40 °C
- počet a prierez žíl              1x240 mm2      
- menovitá hrúbka izolácie            2,4 mm        
- menovitá hrúbka plášťa             1,5 mm        
- prúdová zaťažiteľnosť volne na vzduchu      796 A        
- tvar jadra pre jednotlive prierezy žíl      RF          
- hmotnosť pre dané prierezy žíl         2376 kg/km      
- min.polomer ohybu pre pevné uloženie      4x priemer kábla
- min.polomer ohybu pre pohyblivé uloženie    6x priemer kábla     
- ekvivalentný skratový prúd           34,3 kA/1sec       
- max. povolená ťažnosť             4800 N 
Technický popis
Jadro - medené ohybné žíhané alebo pocínované triedy 5 podľa STN EN 60 228
Izolácia- Ethylen-propylenový kaučuk (EPR)typ 3GI3/IEP farba čierna 
Ďalšie informácie
žltozelené prevedenie vyrobiť natiahnutím zmršťovacej bužírky
č. SAP: 25769