Použitie
PVC izolované jednožilové vodiče pre vnútorné vedenia. 
V suchom prostredí pre pevné uloženie v potrubí a pod omietkou, pre prístrojové
vedenie a rozvodné stanice.

Technické parametre
Izolovaný jednožilový vodič H07V-K 6mm2, zelenožltý
-----------------------------------------------------------------------------

Najväčší priemer drôtov jadra                  0.31mm
Najväčší činný odpor                      3.3Ω/km
Menovitá hrúbka izolácie                    0.8mm
Najmenší izolačný odpor                     0.0068MΩ/km
Menovitý prúd                          57A
Maximálny priemer vodiča                    4.9mm
Informatívna hmotnosť vodiča                  70kg/km
Technický popis
Izolovaný jednožilový vodič H07V-K 6mm2, zelenožltý
-----------------------------------------------------------------------------

Menovité napätie U                       450/750V
Skúšobné napätie                        2.5kV
Minimálna dovolená prevádzková teplota             -40°C
Maximálna dovolená prevádzková teplota             +70°C
Najmenšia teplota pri montáži a manipulácii           +4°C
Najvyššia teplota pri skladovaní                +40°C
Ďalšie informácie
Vodič je vyrobený podľa ČSN 34 74 10-3 (HD 21.3-S2) PN-DK 12.98, ČSN EN 50265-1;

Štandardne balené v kruhoch po 100m a 200m v kartónovej krabici.

Farba izolácie: čierna, biela, sivá, hnedá, modrá, zelenožltá, červená 
        a iná podľa dohody