Použitie
Kábel určený pre uloženie v otvorenom priestore, v zemi a v betóne.
Vhodný pre vnútorné inštalácie a inštalácie pod omietkou.
Technické parametre
Menovité napätie:                   450/750V
Farba plášťa:                       čierna
Max. prevádzková teplota:           70 st.celzia
Min. teplota pokládky a man.        -5 st. celzia
Informatívna hmotnosť:              160kg/km
DC odpor:                           4,699 ohm/km
Vonkajší priemer:                   10,0 mm
Polomer ohybu                       6-12D
Technický popis
Prevedenie žíl: plné kruhové RE, bez žltozeleného vodiča

V súlade s STN EN 50 525-1, STN 347411, STN EN 60228