Použitie
Prepojovacie vodiče odolné voči poveternostným vplyvom, na prepojenie medzi transformátorom a NN rozvádzačom.
Technické parametre
Označenie výrobcu: CABLEL 1324FC NSGAFOU 1x120 0.6/1kV VDE (*rok*)

- menovité napätie Uo/U              0,6/1 kV
- max. prípustná skratová teplota         +250 °C
- max. teplota vodiča               +90 °C
- počet a prierez žíl               1x120 mm2      
- menovitá hrúbka izolácie            1,8 mm        
- menovitá hrúbka plášťa             1,0 mm        
- prúdová zaťažiteľnosť volne na vzduchu (30°C)  529A 
- činný odpor jadra (20°C)            0,164 Ω/km
- tvar jadra pre jednotlive prierezy žíl     RF          
- hmotnosť pre dané prierezy žíl         1240 kg/km      
- min.polomer ohybu pre pevné uloženie      4x priemer kábla
- min.polomer ohybu pre pohyblivé uloženie    7x priemer kábla            
   
Technický popis
Jadro - medené ohybné žíhané alebo pocínované triedy 5 podľa STN EN 60 228
Izolácia - Ethylen-propylenový kaučuk (EPR)typ 3GI3
Plášť - pryžový plášť typ 5GM3