Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
ALFE LANO 110-AL1/22-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 143-AL1/25-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 183-AL1/43-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 184-AL1/31-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 24-AL1/4-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 24-AL1/4-ST1A (ACSR) 30.01.2017 30.01.2017 31.03.2019  
ALFE LANO 243-AL1/39-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 352-AL1/59-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 42-AL1/7-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 48-AL1/8-ST1A (ACSR) 30.01.2017 30.01.2017 31.03.2019  
ALFE LANO 72-AL1/11-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ALFE LANO 758-AL1/43-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
PPN - PREPONKY NA HLAVNOM VEDENÍ 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA EXISTUJÚCE HLAVNÉ VEDENIE VN 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA NOVÉ (AJ PRI REKONŠTRUKCII) HL. VEDENIE 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE TRAFOSTANICE Z VN VEDENIA 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x50+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2019  
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x95+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 120mm2 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018  31.12.2018
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 120mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 50mm2 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018  31.12.2018
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 50mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 70mm2 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018  31.12.2018
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 70mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 151-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 181-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 239-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 303-AL3 01.03.2017 01.03.2017 31.12.2017