Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
ALFE LANO 122-AL1/20-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 149-AL1/24-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 184-AL1/30-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 24-AL1/4-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 243-AL1/39-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 339-AL1/30-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 382-AL1/49-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 434-AL1/56-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 48-AL1/8-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 51-AL1/30-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 679-AL1/86-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ALFE LANO 70-AL1/11-ST1A (ACSR) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
PPN - PREPONKY NA HLAVNOM VEDENÍ 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA EXISTUJÚCE HLAVNÉ VEDENIE VN 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA NOVÉ (AJ PRI REKONŠTRUKCII) HL. VEDENIE 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE TRAFOSTANICE Z VN VEDENIA 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x50+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2019  
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x95+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 120mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 50mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ prierez 70mm2 01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019  
ZLIATINOVÉ LANO 151-AL3 (AAAC) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ZLIATINOVÉ LANO 181-AL3 (AAAC) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ZLIATINOVÉ LANO 211-AL3 (AAAC) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ZLIATINOVÉ LANO 239-AL3 (AAAC) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020  
ZLIATINOVÉ LANO 303-AL3 (AAAC) 22.01.2019 22.01.2019 28.02.2020