Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
AlFe LANÁ 110/22 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 150/25 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 180/59 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 185/31 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 240/39 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 25/4 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 350/4 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 350/59 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 42/7 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 70/11-1 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
AlFe LANÁ 750/43 16.06.2008 16.06.2008 31.12.2015  10.04.2016
LANO 110-AL1/22-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 143-AL1/25-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 183-AL1/43-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 184-AL1/31-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 24-AL1/4-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 243-Al1/39-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 352-AL1/59-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 42-AL1/7-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 72-AL1/11-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
LANO 758-AL1/43-ST1A 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
PPN - PREPONKY NA HLAVNOM VEDENÍ 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA EXISTUJÚCE HLAVNÉ VEDENIE VN 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE NOVEJ VN ODBOČKY NA NOVÉ (AJ PRI REKONŠTRUKCII) HL. VEDENIE 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
PPN - PRIPOJENIE TRAFOSTANICE Z VN VEDENIA 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x50+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2016  
VN 22 KV TROJŽILOVÝ ZÁVESNÝ KÁBEL DISTRI 3x95+50 01.04.2013 01.04.2013 31.12.2016  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ 120mm2 30.08.2016 30.08.2016 30.06.2017  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ 50mm2 30.08.2016 30.08.2016 30.06.2017  
VN SAMOSTATNE IZOLOVANÝ VODIČ 70mm2 30.08.2016 30.08.2016 30.06.2017  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 151-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 181-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
ZLIATINOVÉ LANO AAAC 239-AL3 10.04.2016 10.04.2016 31.03.2019  
konzola 3xIZV vodorovná kotevná na DB Ø 2X225-2X250mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019  
konzola 3xIZV vodorovná kotevná na Ap Ø 170-190mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019  
konzola 3xIZV vodorovná kotevná na JB Ø 225-250mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019  
konzola 3xIZV vodorovná nosná na JB Ø 180-250mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019  
konzola 3xIZV vodorovná nosná na DB Ø 2X225-2X250mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019  
konzola 3xIZV vodorovná nosná na Jp Ø 170-190mm (PAS) 18.07.2016 18.07.2016 30.06.2019