Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateµné
             po
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 12M IMPREGROVANÉ 28.10.2007 07.01.2019 07.01.2023  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 10M IMPREGNOVANÉ 11.06.2013 07.01.2019 07.01.2023  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 11M IMPREGNOVANÉ 11.06.2013 07.01.2019 07.01.2023  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 7M IMPREGNOVANÉ 11.06.2013 07.01.2019 07.01.2023  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 8M IMPREGNOVANÉ 11.06.2013 07.01.2019 07.01.2023  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 9M IMPREGNOVANÉ 11.06.2013 07.01.2019 07.01.2023  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KLADKOVÝ VZK - 1 13.07.2017 13.07.2017 31.07.2020  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KOLÍKOVÝ VPR - 1A 13.07.2017 13.07.2017 31.07.2020  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KOLÍKOVÝ VPR - 1B 13.07.2017 13.07.2017 31.07.2020  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ «AHOVÝ VZT4-3011 31.07.2017 31.07.2017 31.08.2020  
IZOLÁTOR KLADKOVÝ VK 1 KOLÍK D16 16.05.2012 26.10.2010 30.09.2014  30.09.2014
KONDICIONÉRY NN SIETE 01.01.2012 01.01.2012 31.12.2014  31.12.2014
NN DISTANĆNÁ ROZPERKA PLASTOVÁ 02.03.2016 02.03.2016 31.03.2020  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE PRIPOJENIE NA PRIECHODKU TRANSFORMÁTORA 16.11.2017 16.11.2017 01.11.2019  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE ZAVESENIE NA HOLÝ VODIČ 16.11.2017 16.11.2017 01.11.2019  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE ZAVESENIE NA IZOLOVANÝ VODIČ 16.11.2017 16.11.2017 01.11.2019  
NÁTRUBKY POD NN KERAMICKÉ IZOLÁTORY 16MM 11.07.2013 25.05.2016 31.12.2019  
NÁTRUBKY POD NN KERAMICKÉ IZOLÁTORY 20MM 11.07.2013 25.05.2016 31.12.2019