Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateµné
             po
DREVENÉ STĄPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 10M impregnovaný 11.06.2013 11.06.2013 01.01.2018  
DREVENÉ STĄPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 11M impregnovaný 11.06.2013 11.06.2013 01.01.2018  
DREVENÉ STĄPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 9M impregnovaný 11.06.2013 11.06.2013 01.01.2018  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 12M IMPREGROVANÝ 28.10.2007 28.10.2007 30.12.2015  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 7M impregnovaný 11.06.2013 11.06.2013 01.01.2018  
DREVENÉ STĹPY PRE ELEKTRICKÉ VEDENIA SM/JD 8M impregnovaný 11.06.2013 11.06.2013 01.01.2018  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KLADKOVÝ VZK - 1 01.01.2017  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KOLÍKOVÝ VPR - 1A 01.01.2017  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ KOLÍKOVÝ VPR - 1B 01.01.2017  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ «AHOVÝ VZT4-3011 29.05.2012 29.05.2012 30.09.2014  
IZOLÁTOR KLADKOVÝ VK 1 KOLÍK D16 16.05.2012 26.10.2010 30.09.2014  
KONDICIONÉRY NN siete 01.01.2012 01.01.2012 31.12.2014  
NN DISTANĆNÁ ROZPERKA PLASTOVÁ 11.09.2013 11.09.2013 30.12.2015  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE PRIPOJENIE NA PRIECHODKU TRANSFORMÁTORA 19.11.2013 19.11.2013 31.12.2016  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE ZAVESENIE NA HOLÝ VODIČ 19.11.2013 19.11.2013 31.12.2016  
NN ZVODIČE PREPATIA PRE ZAVESENIE NA IZOLOVANÝ VODIČ 19.11.2013 19.11.2013 31.12.2016  
NÁTRUBKY POD NN KERAMICKÉ IZOLÁTORY 16MM 11.07.2013 11.07.2013 30.08.2016  
NÁTRUBKY POD NN KERAMICKÉ IZOLÁTORY 20MM 11.07.2013 11.07.2013 30.08.2016