Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBEL NFA2X 4x16 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.12.2018  
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBEL NFA2X 4x25 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.12.2018  
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBEL NFA2X 4x35 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.12.2018