Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
NN KÁBEL ZÁVESNÝ 25 19.05.2013 19.05.2013 01.05.2015  
NN KÁBEL ZÁVESNÝ 16 01.01.2011 19.05.2013 01.05.2015  
NN KÁBEL ZÁVESNÝ 35 19.05.2013 19.05.2013 01.05.2015  
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBE NFA2X 4x25 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2017  
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBEL NFA2X 4x16 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2017  
NN PRÍPOJKOVÝ KÁBEL NFA2X 4x35 mm2 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2017