Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
Betónový poklop 500x250x80mm 02.05.2012 02.05.2012 30.11.2017  
Betónový poklop 500x500x80mm 02.05.2012 02.05.2012 30.11.2017