Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 18-26mm 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ BLOK 4x13-32 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
IZOLOVANÝ SKRATOVACÍ A UZEMŇOVACÍ ADAPTÉR PRE PREPICHOVACIE SVORKY PMCC 10.06.2006 10.06.2006 31.12.2010  
IZOLÁCIU PREPICHOVACIA SVORKA PRE SPOJENIE IZOLOVANÝCH A HOLÝCH VZDUŠNÝCH VEDENÍ 06.10.2006 06.10.2006 31.12.2010  
KOTEVNÉ SVORKY, PA 2000, PA 95-200 06.10.2006 06.10.2006 31.12.2009  
KOZ, TRIANGLE PRÍCHYTKY 30.05.2013 30.05.2013 30.05.2015  
KOZ, UNIVERZÁLNE KÁBLOVÉ BLOKY 01.07.2008 01.07.2008 31.03.2013  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ TRIANGLOVÁ 67-82MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ TRIANGLOVÁ38-53MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYKA PLASTOVÁ BLOK 4x30-47 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ BLOK 3X 13-32MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 100-130mm 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 26-38mm 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 36-52mm 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 50-75mm 30.05.2013 30.05.2013 31.08.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ 75-100mm 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ TRIANGLOVÁ 25-40MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ TRIANGLOVÁ 53-66MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA PLASTOVÁ TRIANGLOVÁ 82-98MM 30.05.2013 30.05.2013 31.12.2018  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY S PAPIEROVOU IZOLÁCIOU, PRECHODOVÁ, 70-150mm2 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY S PAPIEROVOU IZOLÁCIOU, PRECHODOVÁ, 150-240mm2 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY S PAPIEROVOU IZOLÁCIOU, PRIAME, 25-70mm2 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY S PAPIEROVOU IZOLÁCIOU, PRIAME, 70-150mm2 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY, PRIAME, 185-240mm2 (1-SVCZ-M 185-240) 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY, PRIAME, 35-75mm2 (1-SVCZ-M 35-75) 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY, PRIAME, 6-25mm2 (1-SVCZ-M 6-25) 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
NN KÁBLOVÉ SPOJKY, PRIAME, 95-150mm2 (1-SVCZ-M 95-150) 26.09.2013 26.09.2013 01.10.2016  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 120x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 120x16 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 150x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 240x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 240x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 240x16 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 50x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 50x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 70x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Al 95x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE BEZ KONTAKTNEJ VAZELÍNY A PVC FÓLIE Al 240x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE BEZ KONTAKTNEJ VAZELÍNY A PVC FÓLIE Al 240x16 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE BEZ KONTAKTNEJ VAZELÍNY A PVC FÓLIE Al 70x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 120x12 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 16x8 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 240x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 25x8 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 35x8 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 50x10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 50x8 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ LISOVACIE Cu 70x12 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE CENTRICKÉ VN 120-300/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE CENTRICKÉ VN 16-95/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE CENTRICKÉ VN 50-150/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE CENTRICKÉ VN 95-240/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE EXCENTRICKÉ 6kV 25-95/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE EXCENTRICKÉ 6kV 10-70/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVACIE EXCENTRICKÉ 6kV 95-240/13 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 120/120 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 150/120 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 185/150 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 240/150 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 240/185 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 240/240 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Al 70/70 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Cu 10 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Cu 120 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Cu 16 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Cu 25 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ LISOVACIA Cu 35 22.10.2013 22.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA NN 120-240 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA NN 16-50 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA NN 25-185 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA VN 120-300 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA VN 25-95 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA VN 35-150 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKA KÁBLOVÁ SKRUTKOVACIA VN 95-240 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2015  
SPOJKY SVCZ - UNIVERZÁLNE 27.01.2009 27.01.2009 31.12.2010  31.12.2010
VODOTESNÉ IZOLOVANÉ PREPICHOVACIE SVORKY, EP, P2, KZ 06.10.2006 06.10.2006 31.12.2009  
VODOTESNÉ PRED-IZOLOVANÉ LISOVACIE SPOJOVAČE, MJPB 06.10.2006 06.10.2006 31.12.2009  
VODOTESNÉ PRED-IZOLOVANÉ LISOVACIE SPOJOVAČE, MJPT 06.10.2006 06.10.2006 31.12.2010