Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
NN KÁBEL ZEMNÝ MEDENÝ NYY-J 3X240SM/120SM 03.01.2017 03.01.2017 31.01.2019  
NN KÁBEL ZEMNÝ MEDENÝ NYY-J 3X25RM/16 RE 03.01.2017 03.01.2017 31.01.2019  
NN KÁBEL ZEMNÝ MEDENÝ NYY-J 4X16 RE 03.01.2017 03.01.2017 31.01.2019