Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/10 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/15 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/20 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/6 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/10 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/15 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/20 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.12.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/6 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 13,5/10 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 13,5/15 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 15/10 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 15/15 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/ 6 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/10 kN 22.02.2013 22.02.2013 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/15 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/20 kN 22.02.2013 01.08.2011 31.01.2017  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ PODPERNÝ - VPA 135 / 0,8 07.11.2015 07.11.2015 31.10.2017  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ PODPERNÝ - VPA 180 / 0,8a 07.11.2015 07.11.2015 01.01.2019  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ ZÁVESNÝ - VZL 50 / 435 07.11.2015 07.11.2015 01.01.2019  
KONZOLOVÁ CHRÁNIČKA CHK - I 09.09.2014 30.10.2007 09.09.2016  
KONZOLOVÁ CHRÁNIČKA CHK - II 09.09.2014 30.10.2007 09.09.2016  
OCEĽOVÉ PRIEHRADOVÉ STOŽIARE PRE VEDENIA VN DO 45 KV 31.12.2016  
OCHRANA BIOLOGICKA 11.06.2013 11.06.2013 30.06.2016  
PODPERNÝ KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR SML 12,5kN 07.10.2015 07.10.2015 31.12.2016  
PPN - PRIPOJENIE ZVODIČOV PREPATIA NA VEDENIE VN 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
TIAHLOVÝ IZOLÁTOR D6011 30.04.2009 30.04.2009 31.12.2011  31.12.2011
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR PODPERNÝ 01.08.2014 01.08.2014 31.12.2016  
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR ŤAHOVÝ 70 kN 14.06.2013 14.06.2013 30.08.2016  
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR ŤAHOVÝ 90 kN 05.03.2013 04.04.2016 31.03.2019  
VN VONKAJŠIE POISTKOVÉ SPODKY SO ZVODIČMI PREPATIA 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2019  
VN ZVODIČE PREPATIA 08.10.2013 08.10.2013 30.11.2016  31.12.2010
VN ZVODIČE PREPATIA AKO PODPIERKA pre PRÍPOJ.2 KÁBLOVÝCH OK 08.10.2013 08.10.2013 30.11.2016  
VN ZVODIČE PREPATIA PRE KOMPAKTNÉ VN ROZVÁDZAČE 08.10.2013 08.10.2013 30.11.2016