Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/10 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/15 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/20 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 10,5/6 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/10 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/15 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/20 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 12,0/6 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 13,5/10 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 13,5/15 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 15/10 kN 01.11.2016 01.11.2016 31.12.2018  31.12.2018
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 15/15 kN 01.11.2016 01.11.2016 31.12.2018  31.12.2018
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/10 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/15 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/20 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
BETONOVÉ PODPERNÉ BODY 9,0/6 kN 01.11.2016 23.01.2019 23.01.2021  
IZOLAČNÝ OCHRANNÝ NÁVLEK VN NA ALFE LANO ø 11,7 – 16,96 mm 06.10.2016 06.10.2016 30.10.2020  
IZOLAČNÝ OCHRANNÝ NÁVLEK VN NA ALFE LANO ø 19,08 – 19,5 mm 06.10.2016 06.10.2016 30.10.2020  
IZOLAČNÝ OCHRANNÝ NÁVLEK VN NA ALFE LANO ø 6,72 – 10,68 mm 06.10.2016 06.10.2016 30.10.2020  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ PODPERNÝ - VPA 135 / 0,8 07.11.2015 07.11.2015 01.01.2019  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ PODPERNÝ - VPA 180 / 0,8a 07.11.2015 07.11.2015 01.01.2019  
IZOLÁTOR KERAMICKÝ ZÁVESNÝ - VZL 50 / 435 07.11.2015 07.11.2015 01.01.2019  
KONZOLOVÁ CHRÁNIČKA CHK - II 09.09.2014 18.04.2019 30.04.2021  
KONZOLOVÁ CHRÁNIČKA CHK - I 18.04.2019 18.04.2017 30.04.2021  
OCEĽOVÉ PRIEHRADOVÉ STOŽIARE PRE VEDENIA VN DO 45 KV 31.01.2014 01.01.2017 31.12.2019  
OCHRANA BIOLOGICKA 01.01.2018 11.06.2013 31.12.2019  
OCHRANNÝ KRYT PODPERNÉHO IZOLÁTORA VN - MONTÁŽ METÓDOU PRÁC PPN NA VZDIALENOSŤ 27.12.2016 27.12.2016 31.12.2019  
PPN - PRIPOJENIE ZVODIČOV PREPATIA NA VEDENIE VN 10.08.2012 10.08.2012 31.07.2014  31.07.2014
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR PODPERNÝ 01.08.2014 18.04.2017 31.12.2021  
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR ŤAHOVÝ 70 kN 14.06.2013 14.06.2013 30.08.2016  30.08.2016
VN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR ŤAHOVÝ 90 kN 05.03.2013 04.04.2016 31.03.2019  
VN VONKAJŠIE POISTKOVÉ SPODKY SO ZVODIČMI PREPATIA 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2019  
VN ZVODIČ PREPATIA AKO POPERA DO POISTKOVÉHO SPODKU 08.10.2013 08.10.2013 01.07.2019  
VN ZVODIČ PREPATIA PRE ZAVESENIE NA VODIČ (SVORKA GH201DP) 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2019  
VN ZVODIČ PREPATIA PRE ZAVESENIE NA VODIČ (SVORKA GH202AD) 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2019  
VN ZVODIČE PREPATIA AKO PODPIERKA PRE PRÍPOJ.2 KÁBLOVÝCH OK 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2019