Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KOMBINOVANÝ MERACÍ TRANSFORMÁTOR 110kV 11.03.2011 11.03.2011 31.12.2013  
KOTEVNÁ SVORKA LISOVACIA AlFe 240/39 11.06.2013 11.06.2013 30.06.2016  
MERACÍ TRANSFORMÁTOR NAPATIA 25.03.2011 25.03.2011 31.12.2013  
MERACÍ TRANSFORMÁTOR PRÚDU 25.03.2011 25.03.2011 31.12.2013  
NOSNÁ ZEMNIACA SVORKA PEVNÁ AlFe 11.06.2013 11.06.2013 30.06.2016  
TROJPÓLOVÝ ODPOJOVAČ, S2DA, USPORIADANIE VEDĽA SEBA BEZ ZEMNIACICH NOŽOV 18.12.2008 18.12.2008 31.12.2013  
TROJPÓLOVÝ ODPOJOVAČ, S2DA, USPORIADANIE ZA SEBOU, BEZ ZEMNIACICH NOŽOV 18.12.2008 18.12.2008 31.12.2013  
TROJPÓLOVÝ ODPOJOVAČ, S2DAT, USPORIADANIE VEDĽA SEBA SO ZEMNIACIM NOŽOM 18.12.2008 18.12.2008 31.12.2013  
VONKAJŠIE TROJPÓLOVÉ VYPÍNAČE 123 kV 16.12.2008 16.12.2008 31.12.2013  
VVN IZOLÁTOR KOMPOZITNÝ ZÁVESNÝ- povrchová dráha-2673mm 22.08.2013 22.08.2013 30.12.2015  
VVN IZOLÁTOR KOMPOZITNÝ ZÁVESNÝ- povrchová dráha-3961mm 22.08.2013 22.08.2013 30.12.2015  
VVN KERAMICKÝ ŤAHOVÝ IZOLÁTOR LP 60/22 16.12.2015 16.12.2015 01.01.2018  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, OKO-OKO, 2685 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2019  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, VIDLICA-VIDLICA, 2685 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2019  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, VIDLICA-VIDLICA, 3980 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2019  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR,OKO-OKO,3980 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2019  
VVN ZVODIČE PREPATIA POČÍTADLO PRESKOKOV 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2019  
VVN ZVODIČE PREPATIA TRIEDA 2 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2019  
VVN ZVODIČE PREPATIA TRIEDA 3 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2019