Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA BEZ UZEMŇOVAČA S In 1600 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA BEZ UZEMŇOVAČA S In 1600 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA BEZ UZEMŇOVAČA S In 2000 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA BEZ UZEMŇOVAČA S In 2000 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA S UZEMŇOVAČOM S In 1600 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA S UZEMŇOVAČOM S In 1600 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA S UZEMŇOVAČOM S In 2000 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV VEDĽA SEBA S UZEMŇOVAČOM S In 2000 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV ZA SEBOU BEZ UZEMŇOVAČA S In 1600 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV ZA SEBOU BEZ UZEMŇOVAČA S In 1600 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV ZA SEBOU BEZ UZEMŇOVAČA S In 2000 A (25 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
ODPOJOVAČ S USPORIADANÍM PÓLOV ZA SEBOU BEZ UZEMŇOVAČA S In 2000 A (31 mm/kV) 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR KOMBINOVANÝ 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPÄTIA 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU - PTP 2x100A 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU - PTP 2x150A 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU - PTP 2x200A 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU - PTP 2x300A 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU - PTP 2x400A 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU, PTP 2x100 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU, PTP 2x150 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PRÚDU, PTP 2x300 01.11.2015 01.11.2015 31.10.2018  
TROJFÁZOVÝ VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR VVN/VN 25 MVA 30.11.2016 30.11.2016 31.10.2018  
TROJFÁZOVÝ VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR VVN/VN 40 MVA 30.11.2016 30.11.2016 31.10.2018  
TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ 3 POHONY/ MOŽNOSŤ OZ/ 25mm/kV 01.10.2015 01.10.2015 30.09.2018  
TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ 3 POHONY/ MOŽNOSŤ OZ/ 31 mm/kV 01.10.2015 01.10.2015 30.09.2018  
TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ S 1 POHONOM BEZ OZ/ 25mm/kV 01.10.2015 01.10.2015 30.09.2018  
TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ S 1 POHONOM BEZ OZ/ 31mm/kV 01.10.2015 01.10.2015 30.09.2018  
VVN KERAMICKÝ ŤAHOVÝ IZOLÁTOR LG 60/22 16.12.2015 16.12.2015 01.01.2018  
VVN KERAMICKÝ ŤAHOVÝ IZOLÁTOR LP 60/22 16.12.2015 16.12.2015 01.01.2018  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, OKO-OKO, 2685 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2021  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, OKO-OKO, 3980 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2021  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, VIDLICA-VIDLICA, 2685 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2021  
VVN KOMPOZITNÝ IZOLÁTOR, VIDLICA-VIDLICA, 3980 10.06.2016 10.06.2016 30.07.2021  
VVN PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR KOMBINOVANÝ 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
VVN PRÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPÄTIA - PTN 01.04.2018 01.04.2018 31.03.2021  
VVN ZVODIČE PREPATIA, ENERGETICKÁ TRIEDA 2 01.02.2016 01.02.2019 01.02.2022  
VVN ZVODIČE PREPATIA, ENERGETICKÁ TRIEDA 3 01.02.2016 01.02.2019 01.02.2022  
VVN ZVODIČE PREPATIA, POČÍTADLO IMPULZOV 01.02.2016 01.02.2019 01.02.2022