Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
DIAĽKOVO OVLÁDANÉ RECLOSERY OSM/TEL 27- OSM25 AI2(630220) 04.11.2013 20.04.2016 30.04.2018  
DIAĽKOVO OVLÁDANÉ ÚSEČNÍKY DOUO 2-05-001 04.11.2013 20.04.2016 30.04.2018  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE 05.04.2016 14.06.2018 01.06.2022  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE POISTKA 05.04.2016 14.06.2018 01.06.2022  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE POISTKA S UZEMŇOVAČOM 05.04.2016 14.06.2018 01.06.2022  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE S UZEMŇOVAČOM 05.04.2016 16.06.2018 01.06.2022  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. JB L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. JB L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. JB L-12m, 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. JB L-9m, 10,5m 22.11.2016 22.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, JB L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, JB L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRAD 11,5m 13m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRAD 14,5m 16,2m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, JB L-12m 13,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, JB L-9m 10,5m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRADOVÉ 14,5m 16,2m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRADOVÉ L-11,5m 13m 01.11.2016 01.11.2016 30.11.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, DB HLBOKÉ L- 9 10,5 12m 15.11.2016 15.11.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, DB HLBOKÉ L-13,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, DB ŠIROKÉ L- 9 10,5 12m 15.11.2016 15.11.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, DB ŠIROKÉ L-13,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, JB L-13,5m 01.03.2016 01.03.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ, JB L-9m, 10,5m, 12m 01.03.2016 01.03.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., DB HLBOKÉ 9m 10,5m 12m 13,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., DB ŠIROKÉ 9m 10,5m 12m 13,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., JB 12m 13,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., JB 9m 10,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., PRIEHR. STOŽIAR 11,5-14,5m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP., PRIEHR. STOŽIAR 16,2m 15.12.2016 15.12.2016 31.12.2019