Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
DIAĽKOVO OVLÁDANÉ RECLOSERY OSM/TEL 27 04.11.2013 04.11.2013 31.12.2015  
DIAĽKOVO OVLÁDANÉ ÚSEČNÍKY DOUO 2-05-001 04.11.2013 04.11.2013 31.12.2015  
ODPOJOVAČ JEDNOPÓLOVÝ FLRM 07.07.2003 07.07.2003 31.12.2013  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE 05.04.2016 05.04.2016 01.03.2018  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE POISTKA 05.04.2016 05.04.2016 01.03.2018  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE POISTKA S UZEMŇOVAČOM 05.04.2016 05.04.2016 01.03.2018  
VNÚTORNÉ KOMOROVÉ ODPÍNAČE S UZEMŇOVAČOM 05.04.2016 05.04.2016 01.03.2018  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VOD. ŠIROKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, DO VEDENIA,VODOROVNÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB SIROKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VOD. DB SIROKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VODOROVNÉ L-12m, 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE PRED TS, POD VEDENIE,VODOROVNÉ L-9m, 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRADOVÉ 14,5m 16,2m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRAD 12,5m 13m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, POISTKA, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRAD 14,5m 16,2m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB HLBOKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, DB ŠIROKÉ L-9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE BEZKOMOROVÉ ODPOJOVAČE, ZVODIČ, ZVISLÉ, PRIEHRADOVÉ L-11,5m 13m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ DBI -13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ L-9m, 10,5m 12m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ l- 9 10,5 12m DBI 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ l-13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ l-9 10,5 12m DBW 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, POD VEDENIE,VODOROVNÉ v 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP. JB 9m 10,5m 12m 13,5 15m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP. PRIEHR. STOŽIAR11.5-14.5 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVOD. PREP. PRIEHRADOVÝ STOŽIAR 16,2m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVODIČMI PREPÄTIA DBW 9m 10,5m 12m 13,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVODIČMI PREPÄTIA JB 12m 13,5m 15m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016  
VONKAJŠIE KOMOROVÉ ODPÍNAČE, ZVISLÉ SO ZVODIČMI PREPÄTIA JB 9m 10,5m 14.10.2014 14.10.2014 30.11.2016