Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
VN 22 KV KÁBLE 1x 70/16 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  
VN 22kV KÁBLE 1x 150/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  
VN 22kV KÁBLE 1x 240/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  
VN 22kV KÁBLE 1x 300/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016