Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
VN 22 KV KÁBLE 1x 70/16 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  30.06.2016
VN 22kV KÁBLE 1x 150/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  30.06.2016
VN 22kV KÁBLE 1x 240/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  30.06.2016
VN 22kV KÁBLE 1x 300/25 01.08.2013 01.08.2013 30.06.2016  30.06.2016
VN KÁBEL ZEMNÝ N2XS(F)2Y 1x300RM/25 12,7/22kV 02.08.2016 29.03.2017 29.03.2019  
VN KÁBEL ZEMNÝ NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV 02.08.2016 29.03.2017 29.03.2019  
VN KÁBEL ZEMNÝ NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV 02.08.2016 29.03.2017 29.03.2019  
VN KÁBEL ZEMNÝ NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV 02.08.2016 29.03.2017 29.03.2019