Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
BETÓNOVÝ ŽĽAB EBK 190x230x500mm 30.06.2005 30.06.2005 30.11.2016  
POKLOP KÁBLOVÝ BETÓNOVÝ NA ŽĽAB 30.06.2005 30.06.2005 30.11.2016  
RÚRA PLASTOVÁ KORUGOVANÁ 110mm/6m 14.11.2013 14.11.2013 31.01.2018  
RÚRA PLASTOVÁ KORUGOVANÁ 160mm/6m 14.11.2013 14.11.2013 31.01.2018  
RÚRA PLASTOVÁ KORUGOVANÁ 200mm/6m 14.11.2013 14.11.2013 31.01.2018  
RÚRA PLASTOVÁ KORUGOVANÁ 90mm/6m 14.11.2013 14.11.2013 31.01.2018