Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
BETÓNOVÝ KÁBLOVÝ ŽĽAB 190x230x500mm 30.06.2005 06.05.2017 30.04.2020  
POKLOP KÁBLOVÝ BETÓNOVÝ NA ŽĽAB 30.06.2005 06.05.2017 30.04.2020  
RÚRA HDPE HLADKÁ 110mm/6m do zeme 12.03.2019 12.03.2019 31.01.2021  
RÚRA HDPE HLADKÁ 160mm/6m do zeme 12.03.2019 12.03.2019 31.01.2021  
RÚRA HDPE HLADKÁ 75mm/6m do zeme 12.03.2019 12.03.2019 31.01.2021  
RÚRA OHYBNÁ PLASTOVÁ KORUGOVANÁ 50mm 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
RÚRA PLASTOVA KORUGOVANÁ 110mm/6m 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
RÚRA PLASTOVA KORUGOVANÁ 160mm/6m 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
RÚRA PLASTOVA KORUGOVANÁ 200mm/6m 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
RÚRA PLASTOVA KORUGOVANÁ 90mm/6m 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
SPOJKA NA OHYBNÚ KORUGOVANÚ RÚRU 50mm 30.05.2018 30.05.2018 30.04.2020  
ŽELEZOBETONOVÁ PÄTKA 2900x200x165 31.12.2019  
ŽELEZOBETONOVÁ PÄTKA 3100x250x250 31.12.2019