Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ PRIAMY 250A Ø KÁBLA 35MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ PRIAMY 250A Ø KÁBLA 70MM2 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ UHLOVÝ 250A Ø KÁBLA 35MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ UHLOVÝ 250A Ø KÁBLA 70MM2 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR PARALELNÝ TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 35-70MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR PARALELNÝ TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 95-240MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 185-300MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 35-70MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 95-240MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
SPOJOVAČ KÁBLOVÝ SKRUTKOVÝ VN 35-150 30.01.2017 30.01.2017 31.12.2019  
SPOJOVAČ KÁBLOVÝ SKRUTKOVÝ VN 95-240 30.01.2017 30.01.2017 31.12.2019  
SÚPRAVA UZEM. PRE AL FÓLIOVE TIENENIE 06.05.2016 02.05.2016 30.04.2018  
SÚPRAVA UZEM. PRE CU PÁSKOVE TIENENIE 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
VN KONCOVKA 120 - 240 mm2 VNUTORNÁ 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 120 - 240 mm2 VONKAJŠIA 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 240 - 300 mm2 VNUTORNÁ 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 240 - 300 mm2 VONKAJŠIA 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 25 - 95 mm2 VNUTORNÁ 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 25 - 95 mm2 VONKAJŠIA 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 70 - 150 mm2 VNUTORNÁ 12.11.2018 12.11.2018 31.08.2021  
VN KONCOVKA 70 - 150 mm2 VONKAJŠIA 12.11.2018 31.08.2021 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ PRECHODOVÁ 50 - 150 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 1 x 120 - 240 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 1 x 240 - 400 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 1 x 50 - 70 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 1 x 70 - 150 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 3 x 120 - 240 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ 3 x 70 - 150 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN SPOJKA KÁBLOVÁ PRECHODOVÁ 95 - 240 mm2 22.12.2014 29.10.2018 31.08.2021  
VN UZEMŇOVACIA SÚPRAVA 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
VN ZVODIČE PREPATIA PRE VN ROZVADZAČE- TIENENÉ 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018