Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KONCOVKA 185 - 300 mm2 VNUTORNÁ 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KONCOVKA 185 - 400 mm2 VONKAJŠIA 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KONCOVKA 25 - 70 mm2 VNUTORNÁ 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KONCOVKA 25 - 70 mm2 VONKAJŠIA 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KONCOVKA 95 - 240 mm2 VNUTORNÁ 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KONCOVKA 95 - 240 mm2 VONKAJŠIA 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ PRIAMY 250A Ø KÁBLA 35MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ PRIAMY 250A Ø KÁBLA 70MM2 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ UHLOVÝ 250A Ø KÁBLA 35MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ KONEKTOR TIENENÝ UHLOVÝ 250A Ø KÁBLA 70MM2 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR PARALELNÝ TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 35-70MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR PARALELNÝ TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 95-240MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 185-300MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2015  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 35-70MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
KÁBLOVÝ T-KONEKTOR TIENENÝ 400-630A Ø KÁBLA 95-240MM2 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018  
SPOJKA 1 x 120 - 240 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA 1 x 240 - 400 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA 1 x 50 - 70 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA 1 x 70 - 150 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA 3 x 120 - 240 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA 3 x 70 - 150 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA PRECHODOVÁ 50 - 150 mm2 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
SPOJKA PRECHODOVÁ 95 - 240 mm2 22.12.2014 31.10.2017  
SÚPRAVA UZEM. PRE AL FÓLIOVE TIENENIE 06.05.2016 02.05.2016 30.04.2018  
SÚPRAVA UZEM. PRE CU PÁSKOVE TIENENIE 06.05.2015 02.05.2016 30.04.2018  
UZEMŇOVACIA SÚPRAVA 22.12.2014 22.12.2014 31.10.2017  
VN KÁBLOVÉ KONCOVKY, POLT 10.02.2009 20.06.2012 01.06.2014  01.06.2014
VN KÁBLOVÉ SPOJKY, POLJ TRAJ 8472 10.02.2009 20.06.2012 01.06.2014  01.06.2014
VN KÁBLOVÉ SPOJKY, TRAJ 9951 10.02.2009 20.06.2012 01.06.2014  01.06.2014
VN ZVODIČE PREPATIA PRE VN ROZVADZAČE- TIENENÉ 28.03.2011 28.03.2011 30.04.2018