Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
DRŽIAK ZVODOVÝCH/VÝVODOVÝCH RÚR 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
DVOJSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
JEDNOSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA NN (1-stĺp / 2-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA POD SKRIŇU SVS 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA POD TRANSFORMÁTOR (1-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA POD TRANSFORMÁTOR (2-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA ROVINNÁ VN (1-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA ROVINNÁ VN (2-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA VN POISTIEK (1-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
KONZOLA VN POISTIEK (2-stĺp) 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
RÚRA POZINKOVANÁ PRE TRAFOSTANICU 4 M D 102 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
RÚRA POZINKOVANÁ PRE TRAFOSTANICU 4 M D 76 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
RÚRA POZINKOVANÁ PRE TRAFOSTANICU 6 M D 76 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
ČIAPKA PRE VÝVOD RÚRY D= 102 mm 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
ČIAPKA PRE VÝVOD RÚRY D=76mm 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019