Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
DVOJSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019  
JEDNOSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 22.09.2017 22.09.2017 15.09.2019