Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
DVOJSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 31.01.2012 31.01.2012 31.07.2018  
JEDNOSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA 31.01.2012 31.01.2012 31.07.2018