Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE 22 / 0,4 kV UZLOVÉ 03.11.2008 03.11.2008 30.06.2015