Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
Trafostanica kiosková uzlová 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2019