Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA PRIEBEŽNÁ EEM MKP 800 14.02.2012 14.02.2012 30.06.2015  
KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE PRIEBEŽNÉ NA KĽÚČ, GRAPER 01.04.2009 01.04.2009 30.06.2015  
KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE 22 / 0,4 kV PRIEBEŽNÉ 30.10.2006 30.10.2006 30.06.2015  
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH1 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH2 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH3 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH4 30.10.2008 04.04.2006 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH5 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH6 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH7 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH8 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  31.12.2008
TS KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ EH8A 30.10.2008 30.10.2008 31.12.2008  
TS KIOSKOVÁ S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM BKS - 2000 01.04.2009 01.04.2009 31.12.2011  31.12.2011
TS KIOSKOVÁ S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM BKS - 310 01.04.2009 01.04.2009 31.12.2011  31.12.2011
TS KIOSKOVÁ S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM GA VR 232/504 01.04.2009 01.04.2009 31.12.2011  31.12.2011
TS KIOSKOVÁ S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM GA VR 232/714 01.04.2009 01.04.2009 31.12.2011  31.12.2011