Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
Trafostanica kiosková koncová 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2019  
Trafostanica kiosková s VN poistkovou skriňou (bez VN rozvádzača) 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2019