Názov prvku Dátum
schválenia
Dátum
platnosti od
Dátum
platnosti do
Neobnovovateľné
             po
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA EEM MKP 800 BEZ VN ROZVÁDZAČA 24.10.2012 24.10.2012 30.06.2015  
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA KONCOVÁ EEM MKP 800 KT 14.02.2012 14.02.2012 30.06.2015  
KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE KONCOVÉ NA KĽÚČ, HARAMIA 30.10.2008 30.10.2008 30.06.2015