PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY  
 
 Od
   
 Do
   
 Typ
 
  EIC kód
 
  Číslo odber.miesta
 
  Obec
  
  Ulica
  
 
  
 

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., § 31 písm.t), má Stredoslovenská distribučná, a.s. povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, miestne obvyklým spôsobom a na svojom webovom sídle a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím.

V zmysle vyhlášky ÚRSO 236/2016 §3 písm. i) má Stredoslovenská distribučná, a.s., povinnosť oznámiť skrátenie lehoty vypnutia, prípadne zrušenie plánovanej práce.

 
www.ssd.sk
© 2019 - Stredoslovenská distribučná, a. s.