Žiadosť o vytýčenie
 
 Dôvod predloženia požiadavky na vytýčenie, resp. názov stavby
*
 Žiadateľ
*